100% Yến thật trực tiếp thu mua từ nguồn Yến thiên nhiên Nha Trang và hệ thống hơn 60 nhà Yến ven đảo. 100% xử lý thủ công, nhặt lông, làm sạch hoàn toàn bằng tay, không sử dụng hóa chất làm trắng, tẩy lông. Chất lượng Yến được chọn lọc, phục vụ xuất khẩu đi thị trường Mỹ.